IT er blevet dyrere for danske virksomheder

IT er blevet dyrere for danske virksomheder

Danske virksomheder har i de senere år oplevet en kraftig stigning i udgifterne til IT. I perioden fra 2007 til 2012 er den gennemsnitlige årlige IT-udgift pr. medarbejder steget med over 50%.

Størstedelen af denne stigning kan tilskrives service, som i 2012 kostede en gennemsnitlig dansk virksomhed næsten 30.000 kr pr. medarbejder og således udgjorde over halvdelen af virksomhedens samlede IT-udgifter.


Danske virksomheders IT-udgifter pr. medarbejder pr. år (kr)Kilde: Danmarks Statistik

Hvor kan der spares?


Fordeling af IT-udgifter i danske virksomheder 2012Kilde: Danmarks Statistik

Hvis du ønsker at mindske din virksomheds IT-udgifter, bør du rette blikket mod den største udgiftspost: Service. Det er så afgjort her, der er flest penge at spare.

Det er her, Mangaard Management kommer ind i billedet.

Ring 36 988 288 for et uforpligtende møde.