Kategori Konsulentydelser

Interim IT-management

Interim IT-management, den perfekte løsning når der mangler stærke IT-ledelseskræfter til at gennemføre af forandringsproceser, turnaround, implementering af store strategisk løsninger eller projekt eller udfyldelse af et ledelses-vakuum.

Tilskud til Digitalisering

SMV Digital

Kunne i bruge et tilskud på 100.000,- kroner – til digitalisering af jeres virksomhed.Veletableret IT-styring og IT-systemer er en forudsætning for en sund virksomhed. det er afgørende at anskaffelse af ny IT-løsning forløber som forventet, med rigtige funktionalitet til den rigtige pris, og til aftalt tid.

De fleste små og mellemstore virksomheder har ikke mulighed for at etablere og vedligeholde rutiner i sådanne forløb, og har ikke en oplagt bemanding til opgaven.

her kan Mangaard Management hjælpe med rådgivning.

Ring og hør nærmere på 36 988 288.


Tilskud til privat rådgivning

du kan ansøge om tilskud til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed. Du kan ansøge om en tilskudsvoucher på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning til to forskellige forløb – potentialeafklaring og implementering.


Potentialeafklaring

Potentialeafklaringsforløbet har til formål at hjælpe dig til identificere, hvor I din virksomhed der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante for dig at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. Konkret forventer vi, at dit potentialeafklaringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementering

Implementeringsforløbet har til formål at hjælpe dig til at høste gevinsterne ved ny teknologi, du enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med dit implementeringsprojekt. Konkret forventer vi, at dit implementeringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Hjælp til leverandørstyring

medfinansiering

Inden du ansøger om tilskud til indkøb af privat rådgivning i forbindelse med et potentialeafklarings – eller implementeringsprojekt, så skal du være opmærksom på at vi stiller krav om egen medfinansiering.

Din egen medfinansiering kan være i form af kontant betaling eller afholdte timer. Hvis du medfinansierer med timer, skal du huske at føre timeregnskab for projektet.

Din egen medfinansiering kan være i form af kontant betaling eller afholdte timer. Hvis du medfinansierer med timer, skal du huske at føre timeregnskab for projektet.


Virksomheder er IT-afhængige

Nu kan du ansøge om tilskud på 100.000 kr. til rådgivning om digital omstilling af din virksomhed. Det kan fx være tilskud til private rådgivningsløb vedrørende afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases eller implementering af nye teknologier og løsninger.

Cloud Specialister

Danmark er ikke så digitale, som vi tror

Norden og de danske virksomheder halter bagud på cloud sammenlignet med selskaber i Sydeuropa, og vi er nødt til at reagere snart og følge med udviklingen, hvis ikke vi vil risikere at blive overhalet.


Cloud må ikke undervurderes

Digitale løsninger er ikke længere bare en lille del af en virksomheds operationelle drift.

Digitale løsninger bør gennemsyre hele virksomheden, og virksomheds evne til at stille den nyeste teknologi til rådighed for alle organisationens medarbejdere er mere afgørende end nogensinde.

Formår virksomheder at være opdateret med nyeste teknologi, åbner det muligheder for at eksperimentere og skalere op, samt medarbejderne kan arbejde smartere og ofte hurtigere med lavere risiko end førhen.

Vores vurdering er, virksomheder i Danmark og Norden formåer at implementere og investere tilstrækkeligt i cloudløsninger, og det vil gøre Danmark til en digital u-land på den lange bane.


Danske virksomheder er forsigtige

hvad præcist der gør danmark så forsigtig er svært at definere. men vi er mere forsigtige med den digitale omstilling i Danmark, end i mange andre land. hvilket påvirker vores chancer udvikling og nye markeder.

En af årsagerne til den forsigtige tilgang kan skyldes, danske virksomheder ikke har følt sig nødsaget til at foretage drastiske eller store cloudinvesteringer, da de længe har været langt foran øvrige europæiske lande.

I stedet har man valgt at fokusere på løbende at vedligeholde og opgradere ens it-systemer og gamle datacentre uden at gennemføre de store forandringer, som det for eksmempel ses i Sydeuropa. 

Danmark har været gennem en digital evolution og ikke en revolution. Og det vil erhvervslivet mærke i fremtiden.


Fremtiden er bedre digital infrastruktur

Der er gode grunde til, cloud unægteligt er løsningen på problemet om at sikre en mere digital arbejdsplads.

Der bliver i dag stillet højere og højere krav til tjenester, der kan anvendes og integreres hurtigt og nemt samt levere resultater og skabe værdi for ens virksomhed. Her, kommer cloudmiljøer ind i billedet for at matche disse krav.

cloud giver samtidig medarbejdere bedre mulighed for at være innovative.

Hurtigheden og den simple platform, kombineret med en innovativ arbejdsplads, giver adgang til cloud applikationer og leverer den øgede oplevelse, som medarbejdere i dag forventer fra de digitale værktøjer, og kender uden for arbejdspladsen.


Ledelsen er afgørende

Det er afgørende, topledelsen og it-afdelingerne agere proaktivt i stedet for reaktivt.

I værste fald overhaler det digitale lyntog os indenom, og så halter vi for alvor bag andre lande.


Hør mere

Har i brug for rådgivning eller specialister til at sikre jeres Cloud fremtid?

Ring og få et møde med os om fremtiden.
Mangaard Management – Telefon: 36 988 288