Kategori Ikke aktive referancer

Produkt reference: Mobilsiden

” I dag har vi en velfungerende mailløsning, central fillagring på SharePoint og kommunikation med Lync. Alt hænger fint sammen med Office-programmerne – der jo i øvrigt kan uendeligt meget mere og er nemmere at bruge end Googles rent onlinebaserede applikationer.” “Vi er ingen multinational koncern, men bare en lille kunde med en håndfuld licenser.

Produkt reference: Resonans

Situation   Der er mange aktører på markedet for ledelses- og organisationsudvikling, der deltager i debatten om, hvordan man bedst optimerer anvendelsen af ressourcerne i offentlige og private virksomheder. Det gælder også konsulenterne hos Resonans, der imidlertid udmærker sig ved en kombination af tung, akademisk ballast og omfattende erfaring fra en lang række organisationer. Det