Produkt reference: Resonans

Produkt reference: Resonans

Situation  

Der er mange aktører på markedet for ledelses- og organisationsudvikling, der deltager i debatten om, hvordan man bedst optimerer anvendelsen af ressourcerne i offentlige og private virksomheder. Det gælder også konsulenterne hos Resonans, der imidlertid udmærker sig ved en kombination af tung, akademisk ballast og omfattende erfaring fra en lang række organisationer.

Det er bl.a. disse kvaliteter, der har gjort det knap ti år gamle firma i stand til at rådgive kunder i den absolutte sværvægtsklasse. Blandt andet Novo Nordisk og Nordea samt store offentlige kunder som f.eks. Gentofte Kommune.

– Til gengæld erkender vi blankt, at vi ikke er specielt stærke på it-feltet. Vi går ret beset mest op i, om vores primære arbejdsværktøjer er tilgængelige, og om vi kan sende og modtage mails, siger cand. psych. Lene Flensborg, direktør og ledende partner i Resonans.

Ét kunne de 12 fastansatte medarbejdere hos Resonans dog blive enige om; De var grundigt trætte af den server, som husede virksomhedens mailservice- og storagefaciliteter.

– Den larmede temmelig meget og brugte for 5.000-6.000 kroner strøm om året. Så da den endelig brød ned, var der ikke ret megen tvivl om, at vi skulle vælge en anden vej, forklarer Lene Flensborg.

Faktisk havde virksomheden længe talt om, hvad der skulle erstatte serveren, når den en dag gik til de evige hardwaremarker, og buddene gik på alt fra Google Apps til en blanding af Dropbox og OpenOffice.

– Men ingen af delene var optimale. Vi ville jo gerne have en løsning, der både var stabil, nem at administrere og som virkede optimalt sammen med de løsninger, vores kunder kører.

Med en cloud-løsning fra Microsoft fik Resonans:

– Stabil, skybaseret totalløsning – både sikkerhed, adminstration og produktivitet – med minimalt vedligehold
– Betydelig prisbesparelse sammenlignet med den kombinerede pris på både konkurrerende produkter og onsite serverdrift
– Let administration, opdatering og fjernsupport sikrer klientmaskiner, uanset hvor de fysisk måtte befinde sig med minimalt ressourcetræk
– Totalt overblik over installeret software minimerer licensspild

 

“vi har både fået sikkerhed og let administration, stabil, ekstern lagring og automatisk backup. Men det ville være løgn at sige, at vi lægger mærke til det i hverdagen, for det gør vi sådan set ikke. Det virker bare.”

Lene Flensborg  cand. psych., direktør og ledende partner  Resonans