Crisplant

Crisplant

Martins opgaver har ledelsesmæssigt og fagteknisk spændt bredt, og af specifikke opgaver han har deltaget i på projekter kan nævnes:

  • Specifikation af softwareløsninger.
  • Ledelse af og sparring med projekternes softwareudviklere og grupper.
  • Udarbejdelse af testspecifikationer og deltagelse i testforløb.
  • Håndtering af kunderelation fra projektstart til endelig aflevering.
  • On-site ledelse og deltagelse i idriftsættelse af styringsleverancer.
  • Budgetlægning og økonomisk opfølgning undervejs i projekter.
  • Deltagelse i tilbudsgivning af softwareleverancer.
  • Ledelse og håndtering af hardwareleverancer.
  • Håndtering af softwareleverancer fra underleverandører.

Herudover bør også nævnes, at Martin i en længere periode har været softwareprojektleder på et større udviklingsprojekt, som har krævet en ekstra grad af Martins ledelsesinvolvering for at Crisplant kunne opnå de ønskede mål både økonomisk og teknisk.

Af stærke tværfaglige sider kan nævnes nøgleord som samarbejdsorienteret, fleksibilitet og  omstillingsparat med lyst og evne til at lærer nyt hurtigt

Martin har altid arbejdet selvstændigt og ansvarsbevidst med de aftalte opgaver, der er blevet løst på et godt fagligt niveau til tiden,. og han har været et godt aktiv for Crisplant A/S.  

Jeg medgiver ham derfor vores bedste anbefalinger.

Head of Software Project Management – Crisplant A/S
Poul Sloth

Design by Mangaard