Tilskud til Digitalisering

Tilskud til Digitalisering

SMV Digital

Kunne i bruge et tilskud på 100.000,- kroner – til digitalisering af jeres virksomhed.Veletableret IT-styring og IT-systemer er en forudsætning for en sund virksomhed. det er afgørende at anskaffelse af ny IT-løsning forløber som forventet, med rigtige funktionalitet til den rigtige pris, og til aftalt tid.

De fleste små og mellemstore virksomheder har ikke mulighed for at etablere og vedligeholde rutiner i sådanne forløb, og har ikke en oplagt bemanding til opgaven.

her kan Mangaard Management hjælpe med rådgivning.

Ring og hør nærmere på 36 988 288.


Tilskud til privat rådgivning

du kan ansøge om tilskud til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed. Du kan ansøge om en tilskudsvoucher på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning til to forskellige forløb – potentialeafklaring og implementering.


Potentialeafklaring

Potentialeafklaringsforløbet har til formål at hjælpe dig til identificere, hvor I din virksomhed der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante for dig at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. Konkret forventer vi, at dit potentialeafklaringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementering

Implementeringsforløbet har til formål at hjælpe dig til at høste gevinsterne ved ny teknologi, du enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med dit implementeringsprojekt. Konkret forventer vi, at dit implementeringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Hjælp til leverandørstyring

medfinansiering

Inden du ansøger om tilskud til indkøb af privat rådgivning i forbindelse med et potentialeafklarings – eller implementeringsprojekt, så skal du være opmærksom på at vi stiller krav om egen medfinansiering.

Din egen medfinansiering kan være i form af kontant betaling eller afholdte timer. Hvis du medfinansierer med timer, skal du huske at føre timeregnskab for projektet.

Din egen medfinansiering kan være i form af kontant betaling eller afholdte timer. Hvis du medfinansierer med timer, skal du huske at føre timeregnskab for projektet.


Virksomheder er IT-afhængige

Nu kan du ansøge om tilskud på 100.000 kr. til rådgivning om digital omstilling af din virksomhed. Det kan fx være tilskud til private rådgivningsløb vedrørende afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases eller implementering af nye teknologier og løsninger.